Zásady ochrany osobních údajů

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů pro overte.org, dostupné z https://overte.org. Tento dokument zásad ochrany osobních údajů obsahuje typy informací sbíraných a uchovávaných overte.org, a jakým způsobem je s nimi nakládáno.

Pokud máte doplňující dotazy, nebo vyžadujete více informací o našich zásadách ochrany soukromí, neváhejte nás kontaktovat.

My jsme správcem vašich dat.

Legální podklad pro sběr a nakládání s osobními daty uvedenými v těchto zásadách záleží na osobních informacích které sbíráme, a specifickém kontextu, ve kterém jsou sbírány:

  • Overte e.V. s Vámi potřebuje vyhotovit smlouvu

  • Dali jste Overte e.V. svolení tak činit

  • Zpracování Vašich osobních informací je součástí legitimních zájmů Overte e.V.

  • Overte e.V. je nucena vyhovět zákonu

Overte e.V. bude uchovávat Vaše osobní informace pouze po dobu nutnou pro potřeby určené v těchto zásadách. Budeme uchovávat a využívat Vaše osobní informace v míře nutné ke splnění našich zákonných povinností, vyřešení rozporů, a vynucení našich podmínek.

Pokud jste občanem evropského ekonomického prostoru (EEA), máte určitá práva na ochranu osobních dat. Pokud si přejete být informováni, jaké osobní informace o Vás uchováváme, a přejete si být odstraněni z našich systémů, kontaktujte nás prosím.

Za určitých podmínek máte následující práva pro ochranu osobních dat:

  • Právo přístupu k, aktualizace nebo smazání informací, které o Vás uchováváme.

  • Právo na nápravu.

  • Právo na námitku.

  • Právo na omezení.

  • Právo na přenosnost dat

  • Právo na stažení souhlasu

Soubory logů

overte.org zpracovává logy standardizovanými postupy. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky při návštěvě webových stránek. Všechny hostingové společnosti takto činí, a jde o součást hostingové analytiky. Informace shromážděné v logách obsahují IP adresy, typ prohlížeče, poskytovatele internetu (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky, a případně počet kliknutí. Tyto informace nejsou spojeny s žádnými osobně identifikujícími informacemi. Záměrem ke sběru těchto informací je analýza trendů a administrace stránek.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

zásady ochrany osobních údajů overte.org neplatí pro ostatní webové stránky. Doporučujeme Vám proto přečíst si respektivní zásady ochrany osobních údajů těchto serverů třetích stran pro podrobnější informace. Mohou obsahovat jejich praktiky a instrukce k odhlášení z některýh vlastností.

Můžete zvolit zákaz cookies skrze nastavení Vašeho prohlížeče. Pro detailnější informace o managementu cookies ve specifických prohlížečích lze naleznout na jejich respektivních webových stránkách.

Fediverse

Na této stránce vkládáme obsah a aplikace ze stránek Fediverse . Explicitně využíváme sociální sítě mastodon. Tato služba nezaznamenává jakákoliv další data, ale pokud jste přihlášeni k Mastodon serveru, zásady ochrany osobních údajů daného serveru jsou aplikovány na veškeré interakce s obsahem.

Informace nezletilých

Další části naší priority je přidání ochrany nezletilých při využívání internetu. Doporučujeme rodičům sledovat, angažovat se v, a/nebo sledovat a řídit jejich online aktivitu.

overte.org nesbírá vědomně jakékoliv osobně identifikovatelné informace dětí pod 13 let. Pokud se domníváte, že Vaše dítě poskytlo tento typ informací na našich stránkách, vyzíváme Vás , aby jste nás neprodleně kontaktovali a my uděláme vše co je v našich silách k promptnímu odstranění takovýchto dat z našich záznamů.

Online zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze našich online aktivit, a jsou platné po dobu návštěvy našich stránek vzhledem k informacím, které jsou sdíleny a/nebo sbírány na overte.org. Tyto zásady jsou neaplikovatelné na jakékoliv informace získané offline nebo jinými kanály, než jsou tyto stránky.