Overte e.V.

„Overte e.V.„ yra „Overte“ asociacija. Tai Vokietijoje registruota pelno nesiekianti asociacija.

Įstatai

Asociacijos įstatai, vokiškai vadinami "Satzung", yra asociacijos nuostatai. Juose reglamentuojama, ką asociacija, jos nariai ir valdyba gali ir ko negali daryti.

Pažvelkite į juos čia:

Pastaba

Nors vokiškas originalas yra svarbesnis už anglišką vertimą, stengiamės, kad angliškas vertimas būtų kuo tikslesnis. Jei pastebėjote kokių nors neatitikimų, susisiekite su mumis.

Narystė

Pastaba

Norint naudotis „Overte“ programine įranga arba padėti ją kurti, tapti asociacijos nariu NEBŪTINA.

Kviečiame prisijungti prie asociacijos tampant paprastu nariu arba nariu - rėmėju. Būdami nariais galite balsuoti asociacijos susirinkimuose. Tai apima ir valdybos narių rinkimus.

Šiuo metu metinis narystės mokestis yra 60 eurų. Mokestis mokamas iš anksto metams arba kas mėnesį.

Jei norite prisijungti, susipažinkite su pirmiau nurodytais asociacijos įstatais. Norėdami įstoti į asociaciją, parašykite prašymą su savo tikruoju vardu, vartotojo vardu (neprivaloma), fizinio ir el. pašto adresais, adresu application@overte.org arba mūsų fiziniu pašto adresu.

Dabartinė valdyba

Dabartiniai valdybos nariai buvo išrinkti 2023 m. rugsėjo 16 d. visuotiniame susirinkime.

Dale_Glass Dale Glass

Kalba ispanų, anglų ir rusų kalbomis.
Pirmininkas ir programuotojas.
Matrix: @dale_glass:matrix.org, Discord: daleglass, E-Mail: vadim.troshchinskiy@overte.org.

Julian_Groß Julian Groß

Moka vokiečių, anglų kalbas bei japonų kalbos pradmenis.
Iždininkas, pirmininko pavaduotojas ir programuotojas.

Kreolis Kreolis

Kalba vokiškai ir angliškai.
Sekretorius ir antrasis pirmininko pavaduotojas.

Zetaphor Zetaphor

Speaks English.
Programuotojas

Sam_Gondelman Sam Gondelman

Speaks English.
Core Engine & graphics specialist